Privacy Policy

За Entropik Technologies защитата на данните и поверителността са от изключително значение

В настоящата Политика за поверителност „EntropikTech“ или „Entropik Technologies“ или „AffectLab“ или „Chromo“ или „Ние“ или „Нас“ или „наш/нашите“ се отнася за всички интернет страници (включително, но не само https://www.entropiktech.com https://affectlab.io https://www.chromo.io и всички свързани домейни и поддомейни), заедно с продуктите и услугите, които са собственост на или се поддържат от Entropik Technologies и неговите дъщерни дружества. Настоящата Политика за поверителност разяснява начина и случаите, при които Entropik Technologies събира информация за крайни потребители и клиенти, която може да включва информация, която лично ви идентифицира („Информация за персонално идентифициране“). Също така тя разяснява начина, по който използваме тази информация и обстоятелствата, при които можем да разкрием тази информация на други лица. Настоящата политика се прилага за потребители, които посещават интернет страниците на Entropik Technologies; регистрират се в платформата на Entropik Technologies SaaS; или използват някоя от услугите на Entropik Technologies (включително тези, които участват в проучване, свързано с електроенцефалограма, лицево кодиране, проследяване на докосванията, проследяване на очите или проучвателна анкета). Ние взимаме насериозно поверителността на информацията. Моля, имайте предвид, че настоящата Политика за поверителност не обхваща практиките на клиенти или партньори, одобрени от Entropik Technologies, които може да използват услугите на Entropik Technologies. За информация относно практиките за поверителност на трети страни, моля, запознайте се с техните политики за поверителност.

Информация, която събираме и начини, по които я използваме

Информация за връзка: Може да ни предоставите информация за връзка с вас като използвате услугата ни или формуляр на нашата интернет страница, като осъществите контакт с нашия екип за продажби или обслужване на клиенти или като предоставите отговори в проучване на Entropik Technologies.

Информация за употребата: Ние събираме информация за това как използвате услугите, включително интернет страниците, които посещавате, нещата, върху които избирате да кликнете и действията, които извършвате, чрез инструменти като Google Analytics или други инструменти, в случаите когато взаимодействате с наша интернет страница и/или услуга.

Данни за устройството и браузъра: Ние събираме информация от устройството и приложението, което използвате, за да достъпите нашите услуги. Данни за устройството най- общо означава вашия IP адрес, версия на операционната система, вида на устройството, информация за системата и производителността и вида на браузъра.

Регистрационни данни: Както повечето съвременни интернет страници, нашите уеб сървъри съхраняват регистрационни файлове, които записват данни всеки път, когато устройство има

достъп до тези сървъри. Регистрационните файлове съдържат данни за естеството на всеки достъп, включително оригиналните IP адреси, доставчиците на интернет услуги, ресурсите, разглеждани на нашия сайт (като HTML страници, изображения и др.), версията на операционната система, вида на устройството и времевите печати.

Информация за препращане: Ако достигнете до интернет страница на Entropik Technologies от външен източник (като линк от друга интернет страница или такъв съдържащ се в имейл), ние записваме информация за източника, който ви е препратил към нас.

Информация от трети страни и партньори по интегриране: Ние събираме вашата лична информация или данни от трети страни, ако разрешите на тези трети страни да споделят вашата информация с нас или когато сте направили тази информация публично достъпна в интернет.

Допълнителна информация, събирана от регистрирани потребители

Информация за акаунт: Регистрацията на акаунт е необходима, за да можете да използвате услугата на Entropik Technologies („Регистриран потребител на Entropik Technologies“). Когато регистрирате акаунт, ние събираме вашето име и фамилия (наричани заедно пълно име), потребителско име, парола и имейл адрес.

Информация за фактуриране: Ако извършите плащане към Entropik Technologies, ние изискваме да предоставите своите данни за фактуриране, име, адрес, имейл адрес и финансова информация, съответстваща на избрания от вас начин на плащане (напр. номер на кредитна карта и дата на изтичане или номер на банкова сметка и необходимата информация за обработка на плащането).

Информация, която се събира за участниците

Ако участвате в проучване, свързано с електроенцефалограма и/или проследяване на очите и/или лицево кодиране и/или проучвателна анкета, контролирано от регистриран или нерегистриран потребител на Entropik Technologies („Участникът“), може да е необходимо да предоставите достъп до вашата уеб камера и да предоставите съгласие да бъде направен видеозапис на лицето ви. Трябва да предоставите изрично съгласие, за да позволите на уеб камерата да запише видео на лицето ви. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време на сесията чрез анулиране на сесията. Видеата, съдържащи лица, се анализират от нашите компютри, за да се изчислят проследяващите линии на погледа (поредица от x,y координати) и алгоритмите за лицево кодиране за определяне на емоцията. Видеата не са свързани с вас, освен чрез информацията, която въвеждате, за да участвате в проучването (като отговори на въпроси в анкетата). При участието ви в проучване на електроенцефалограма на AffectLab, ние

ще събираме вашите необработени мозъчни вълни с помощта на слушалки на AffectLab или свързан(и) с него партньор(и) за определяне на когнитивните и емоционалните параметри.

Колко време се съхранява информацията

Ние ще съхраняваме личната информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите изследователски и бизнес цели и както се изисква от закона или според желанието на регистрираните потребители на Entropik Technologies или както вие пожелаете. Когато личната информация вече не е необходима, ние ще я изтрием от нашите системи.

Видеата, съдържащи лица, се изтриват завинаги в рамките на 30 дни след подаване на писмена заявка за изтриване на анкетата, съдържаща съответното видео. Изображенията, съдържащи лица, няма да бъдат свързвани с никаква информация за персонално идентифициране и ще се съхраняват само за подобряване на точността на моделите на AffectLab или Entropik Technologies.

ОРЗД – Ключ за идентификация на правата на участниците:

Въпреки че Entropik Technologies обработва данни по искане на администратора на лични данни, който е регистриран потребител на Entropik Technologies, ние искаме да гарантираме, че можете да упражнявате правата си съгласно ОРЗД.

В началото и в края на сесията ние предоставяме на Участниците ключ, свързан с видеото на вашето лице или с данните от мозъчните вълни (дори след изтриването им). Ако се свържете с нас и предоставите този ключ, ние можем да проверим състоянието на данните, събрани от видео, съдържащо лица. Entropik Technologies също предоставя на регистрираните потребители на Entropik Technologies набор от инструменти, които им помагат да управляват вашите права като Участник.

Използване на бисквитки

Entropik Technologies може да използва собствени бисквитки (малки текстови файлове, които интернет страницата/ите на Entropik Technologies съхранява/т локално на вашия компютър) на нашите интернет страници за една или повече от следните цели: за да идентифицира уникални и завръщащи се посетители и/или устройства; за провеждане на A/B тестване; и за диагностициране на проблеми с нашите сървъри. Браузърите не споделят собствените бисквитки между домейни. Entropik Technologies не използва методи като кеш на браузъра, Flash бисквитки или eTags за получаване или съхраняване на информация за активността на крайните потребители при сърфиране в мрежата. Можете да зададете в предпочитанията на

браузъра си отказ от всички бисквитки, ако искате да предотвратите използването на бисквитки.

Разкриване на информация на трети страни. Ние не споделяме вашата лична информация с трети страни, освен както следва.

Доставчици на услуги

Информацията, включително информацията за потребителите на Entropik Technologies и информацията за персонално идентифициране, съдържаща се в нея, може да бъде споделена с конкретни дружества и лица трети страни, които допринасят за техническите и административните аспекти на услугата на Entropik Technologies (напр. комуникация по имейл) или изпълняват функции, свързани с администрирането на Entropik Technologies (напр. хостинг услуги). Тези трети страни изпълняват дейности от наше име и са договорно задължени да не разкриват, нито да използват информацията за потребителите на Entropik Technologies за каквито и да било други цели и да използват адекватни мерки за сигурност, за да предотвратят нерегламентиран достъп до такива данни. Въпреки това, Entropik Technologies не носи отговорност в случай, че информация за персонално идентифициране, бъде разкрита в резултат на нарушение или пропуск в сигурността на такава трета страна.

Правоприлагане и правен процес

Entropik Technologies си запазва правото да разкрива потребителска информация за клиенти (включително информация за персонално идентифициране), за да: (i) е в съответствие със законите или да отговаря на законни искания и правни процеси, съдебни производства или съдебни разпореждания; (ii) за защита на правата и собствеността на Entropik Technologies, нашите агенти, клиенти и други лица, включително за прилагане на нашите споразумения, политики и условия за използване или (iii) при извънредни ситуации, за да защити личната безопасност на Entropik Technologies, неговите Клиенти или всяко лице.

Продажба на бизнеса

В случай, че Entropik Technologies или по същество всички негови активи бъдат придобити от друго дружество или правоприемник, информацията за клиентите на Entropik Technologies ще бъде един от активите, прехвърлени или придобити от купувача или правоприемника. Вие потвърждавате, че сте наясно, че такива прехвърляния могат да възникнат и че всеки купувач или правоприемник на Entropik Technologies или неговите активи може да продължи да събира, използва и разкрива вашата информация, придобита преди това прехвърляне или придобиване, както е посочено в настоящата политика.

Сигурност на вашата лична информация

Сигурността на вашата лична информация е важна за нас. Ние се придържаме към общоприетите отраслови стандарти, за да защитим предоставената ни лична информация, както по време на предаването й, така и след като я получим. Примерите за това включват ограничен и защитен с парола достъп, публични/частни ключове с висока сигурност и SSL криптиране за защита на предаването. Въпреки това, никой метод за предаване чрез интернет, нито метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Поради това не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

Разпоредби, отнасящи за гражданите на ЕС

Права на гражданите на ЕС съгласно ОРЗД

Ако сте гражданин на Европейския съюз, вие имате определени права, свързани с това как други обработват вашата лична информация. Тези права са:

  1. Право да бъдете информирани как се използва вашата лична информация.
  2. Право на достъп до вашата лична информация и как се обработва тя.
  3. Право на коригиране на неточна или непълна лична информация.
  4. Право на изтриване на всички или част от личните данни.
  5. Право на ограничаване на обработката, тоест право на блокиране или потискане на обработката на вашите лични данни.
  6. Право на преносимост на данните – това позволява на лицата да запазят и използват повторно своите лични данни за свои собствени цели.
  7. Право на възражение, при определени обстоятелства, срещу използването на вашите лични данни по начин, различен от целта, за която са били предоставени.
  8. Право на предотвратяване на автоматично вземане на решения или профилиране въз основа на вашите данни без човешка намеса.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ТЕЗИ ПРАВА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА АДРЕС GDPR@ENTROPIKTECH.COM

Промени на настоящата Политика за поверителност

Entropik Technologies си запазва правото периодично да изменя или модифицира настоящата Политика за поверителност. Ако направим съществени промени в начина, по който събираме, използваме или разкриваме информация за персонално идентифициране, ние ще ви уведомим, като публикуваме недвусмислено съобщение на видно място на интернет страниците на Entropik Technologies или посредством директна комуникация, като използваме информацията за връзка с вас, достъпна във вашия Entropik Technologies акаунт, като вашия имейл адрес. Използването и разкриването на информацията, която получаваме, е предмет на по-късното от: (1) Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събиране на тази информация, или (2) всяка последваща Политика за поверителност, за която сте надлежно уведомени. Вашият продължаващ достъп или използването на Entropik Technologies след надлежното известие за съществени промени на настоящата Политика за поверителност представлява съгласие с всички изменения и/или модификации.

Въпроси или коментари

В случай, че имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл на адрес info@entropiktech.com