Privacy Policy

Společnost Entropik Technologies považuje ochranu dat a soukromí za nejdůležitější.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se „EntropikTech" nebo „Entropik Technologies" nebo „AffectLab" nebo „Chromo" nebo „My" nebo „Nás" nebo „naše" vztahuje na všechny webové stránky (mimo jiné včetně https://www.entropiktech.com https://affectlab.io https://www.chromo.io a všech souvisejících subdomén a domén) spolu s produkty a službami vlastněnými nebo provozovanými společností Entropik Technologies a jejími dceřinými společnostmi. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak a kdy společnost Entropik Technologies shromažďuje informace o koncových uživatelích a klientech, které mohou zahrnovat informace, jež vás osobně identifikují („Osobní údaje"), jak tyto informace používáme a za jakých okolností můžeme tyto informace zpřístupnit jiným osobám. Tyto zásady se vztahují na uživatele, kteří navštěvují webové stránky společnosti Entropik Technologies; přihlašují se k platformě SaaS společnosti Entropik Technologies; nebo využívají některou ze služeb společnosti Entropik Technologies (včetně účasti na am eeg, kódování obličeje, sledování dotyku, sledování očí nebo průzkumné studii) Respektujeme soukromí informací. Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy schválených klientů nebo partnerů společnosti Entropik Technologies, kteří mohou využívat její služby. Informace o postupech ochrany osobních údajů třetích stran naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme, a způsob jejich použití

Kontaktní informace: Můžete nám poskytnout své kontaktní údaje, ať už prostřednictvím využívání našich služeb, formuláře na našich webových stránkách, interakce s naším týmem prodeje nebo zákaznické podpory nebo reakce na studii společnosti Entropik Technologies.

Informace o používání: Shromažďujeme o vás informace o používání, včetně webových stránek, které navštívíte, na které kliknete, akcí, které provedete, prostřednictvím nástrojů, jako je Google Analytics nebo jiných nástrojů, kdykoli komunikujete s našimi webovými stránkami a/nebo službou.

Údaje o zařízení a prohlížeči: Shromažďujeme informace ze zařízení a aplikace, které používáte k přístupu k našim službám. Údaje o zařízení znamenají především vaši IP adresu, verzi operačního systému, typ zařízení, informace o systému a výkonu a typ prohlížeče.

Údaje z protokolů: Údaje z protokolů, které se používají v zařízeních, která se nacházejí na internetu: Stejně jako většina dnešních webových stránek ukládají naše webové servery soubory protokolu, které zaznamenávají údaje při každém přístupu zařízení na tyto servery. Soubory protokolu obsahují údaje o povaze každého přístupu, včetně původních IP adres, poskytovatelů internetových služeb, zdrojů zobrazených na našich stránkách (jako jsou stránky HTML, obrázky atd.), verzí operačního systému, typu zařízení a časových značek.

Informace o referencích: Pokud se na webové stránky společnosti Entropik Technologies dostanete z externího zdroje (například odkazu na jiné webové stránce nebo v e-mailu), zaznamenáváme informace o zdroji, který vás na nás odkázal.

Informace od třetích stran a integračních partnerů: Vaše osobní informace nebo údaje od třetích stran shromažďujeme, pokud těmto třetím stranám udělíte svolení ke sdílení vašich informací s námi nebo pokud jste tyto informace zveřejnili online.

Další informace shromažďované o registrovaných uživatelích

Informace o účtu: Registrace účtu je nutná předtím, než můžete využívat služby společnosti Entropik Technologies („registrovaný uživatel společnosti Entropik Technologies"). Při registraci účtu shromažďujeme vaše jméno a příjmení (společně nazývané jako celé jméno), uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu.

Fakturační údaje: Pokud provedete platbu společnosti Entropik Technologies, požadujeme, abyste poskytli své fakturační údaje, jméno, adresu, e-mailovou adresu a finanční informace odpovídající zvolenému způsobu platby (např. číslo kreditní karty a datum platnosti nebo číslo bankovního účtu a informace potřebné ke zpracování fakturace).

Informace shromažďované o účastnících

Pokud se účastníte studie elektroencefalogramu (EEG) a/nebo EyeTrackingu a/nebo kódování obličeje a/nebo průzkumu řízeného registrovaným nebo neregistrovaným uživatelem společnosti Entropik Technologies („účastník"), může být požadováno, abyste poskytli přístup k webové kameře a souhlasili s nahráváním videa vašeho obličeje. Výslovný souhlas musíte poskytnout, aby webová kamera mohla shromažďovat video vašeho obličeje. Souhlas lze kdykoli během relace odvolat zrušením relace. Videozáznamy obličeje jsou analyzovány našimi počítači za účelem výpočtu stop pohledu očí (série souřadnic x,y) a algoritmů kódování obličeje pro určení emocí. Videa s vámi nejsou spojena jinak než prostřednictvím informací, které zadáte pro účast ve studii (například odpovědi na otázky v dotazníku). Při účasti ve studii AffectLab EEG budeme sbírat vaše nezpracované mozkové vlny pomocí náhlavní soupravy AffectLab nebo jejího přidruženého partnera (partnerů), abychom určili kognitivní a afektivní parametry.

Jak dlouho se informace uchovávají

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro naše výzkumné a obchodní účely a jak to vyžaduje zákon nebo na žádost registrovaných uživatelů Entropik Technologies nebo vás. Jakmile Osobní údaje přestanou být potřebné, vymažeme je z našich systémů.

Videa obličejů jsou trvale odstraněna do 30 dnů po předložení písemné žádosti o odstranění videa po průzkumu. Snímky obličeje nebudou přiřazeny k žádným osobním údajům a budou uloženy pouze pro účely zlepšení přesnosti modelů AffectLab nebo Entropik Technologies.

GDPR - identifikační klíč pro práva účastníků:

Přestože společnost Entropik Technologies zpracovává údaje na žádost správce údajů, kterým je registrovaný uživatel Entropik Technologies, chceme zajistit, abyste mohli uplatnit svá práva podle GDPR.

Na začátku a na konci relace poskytujeme Účastníkům klíč vázaný na vaše video obličeje nebo údaje o mozkových vlnách (i po vymazání). Pokud nás kontaktujete a poskytnete nám tento klíč, můžeme zkontrolovat stav shromážděných údajů obličejového videa. Společnost Entropik Technologies také poskytla registrovaným uživatelům Entropik Technologies řadu nástrojů, které jim pomáhají spravovat vaše práva jako Účastníka.

Používání souborů cookie

Společnost Entropik Technologies může na svých webových stránkách používat soubory cookie první strany (malé textové soubory, které webové stránky společnosti Entropik Technologies ukládají lokálně ve vašem počítači) pro jeden nebo více z následujících účelů: pomáhají identifikovat jedinečné a vracející se návštěvníky a/nebo zařízení; provádějí A/B testování; a diagnostikují problémy s našimi servery. Prohlížeče nesdílejí soubory cookie první strany mezi doménami. Společnost Entropik Technologies nepoužívá metody, jako je mezipaměť prohlížeče, soubory Flash cookies nebo eTagy, k získávání nebo ukládání informací o aktivitě koncových uživatelů při prohlížení webových stránek. Pokud si přejete zabránit používání souborů cookie, můžete nastavit předvolby prohlížeče tak, aby odmítal všechny soubory cookie .

Poskytování informací třetím stranám Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami jinak než následujícím způsobem.

Poskytovatelé služeb

Informace, včetně informací o uživatelích Entropik Technologies a všech osobních údajů v nich obsažených, mohou být sdíleny s některými společnostmi a jednotlivci třetích stran, kteří pomáhají usnadnit technické a administrativní aspekty služby Entropik Technologies (např. e-mailová komunikace) nebo vykonávají funkce související se správou Entropik Technologies (např. hostingové služby). Tyto třetí strany plní úkoly naším jménem a jsou smluvně zavázány nezveřejňovat ani nepoužívat informace o uživatelích služby Entropik Technologies k jiným účelům a používat odpovídající bezpečnostní opatření, aby zabránily neoprávněnému přístupu k těmto údajům. Společnost Entropik Technologies však nenese odpovědnost v případě, že dojde ke zveřejnění Osobních údajů v důsledku porušení nebo selhání zabezpečení ze strany takové třetí strany.

Vymáhání práva a právní procesy

Společnost Entropik Technologies si rovněž vyhrazuje právo zpřístupnit jakékoli informace o uživateli klienta (včetně osobně identifikovatelných údajů): (i) k dodržování zákonů nebo k reakci na zákonné požadavky a právní procesy, soudní řízení nebo soudní příkaz (ii) k ochraně práv a majetku společnosti Entropik Technologies, našich zástupců, klientů a dalších osob, včetně prosazování našich smluv, zásad a podmínek používání nebo (iii) v případě nouze k ochraně osobní bezpečnosti společnosti Entropik Technologies, jejích klientů nebo jakékoli osoby.

Prodej podniku

Pokud společnost Entropik Technologies nebo v podstatě všechna její aktiva získá jiná společnost nebo nástupnický subjekt, budou informace o klientech společnosti Entropik Technologies jedním z aktiv převedených nebo získaných kupujícím nebo nástupnickým subjektem. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že jakýkoli nabyvatel nebo nástupce společnosti Entropik Technologies nebo jejích aktiv může nadále shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše údaje získané před takovým převodem nebo nabytím, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při ochraně osobních údajů, které nám byly poskytnuty, se řídíme obecně uznávanými průmyslovými standardy, a to jak během jejich přenosu, tak po jejich obdržení. Mezi ně patří například omezený a heslem chráněný přístup, vysoce

zabezpečené veřejné/soukromé klíče a šifrování SSL pro ochranu přenosu. Žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Proto nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Ustanovení specifická pro občany EU Práva občanů EU podle GDPR

Pokud jste občanem Evropské unie, máte určitá práva týkající se toho, jak ostatní nakládají s vašimi osobními údaji. Tato práva jsou následující:

  1. Právo být informován o tom, jak jsou vaše osobní údaje používány.
  2. Právo na přístup k vašim osobním údajům a k tomu, jak jsou zpracovávány.
  3. Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
  4. Právo na výmaz všech nebo jakýchkoli osobních údajů.
  5. Právo na omezení zpracování, tj. právo zablokovat nebo potlačit zpracování vašich osobních údajů.
  6. Právo na přenositelnost údajů - to umožňuje jednotlivcům ponechat si a znovu použít své osobní údaje pro vlastní účely.
  7. Právo vznést za určitých okolností námitku proti použití vašich osobních údajů k jinému účelu, než ke kterému byly poskytnuty.
  8. Právo zabránit automatizovanému rozhodování nebo profilování na základě vašich údajů bez lidského zásahu.

POKUD SI PŘEJETE UPLATNIT TATO PRÁVA, KONTAKTUJTE NÁS NA ADRESE GDPR@ENTROPIKTECH.COM.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Entropik Technologies si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času doplnit nebo upravit. Pokud provedeme podstatné změny ve způsobu, jakým shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme osobní identifikační údaje, oznámíme vám to zveřejněním jasného a viditelného oznámení na webových stránkách společnosti Entropik Technologies nebo přímým sdělením na kontaktní údaje vašeho účtu u společnosti Entropik Technologies, jako je vaše e- mailová adresa. Použití a zveřejnění informací, které získáme, podléhá pozdějším ustanovením: (1) Zásadám ochrany osobních údajů platným v době shromažďování těchto informací nebo (2) jakýmkoli pozdějším Zásadám ochrany osobních údajů, o kterých jste byli informováni. Váš další přístup ke společnosti Entropik Technologies nebo její používání po konkludentním oznámení podstatných změn těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená souhlas s jakýmikoliv změnami a/nebo úpravami.

Otázky nebo připomínky
Pokud máte dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás

prosím e-mailem na adrese info@entropiktech.com.