Privacy Policy

Entropik Technologies pitää tietosuojaa ja yksityisyyttä ensiarvoisen tärkeinä

Tässä tietosuojakäytännössä "EntropikTech" tai "Entropik Technologies" tai "AffectLab" tai "Chromo" tai "Me" tai "Me" tai "meidän" viittaa kaikkiin verkkosivustoihin (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, https://www.entropiktech.com https://affectlab.io https://www.chromo.io ja kaikki siihen liittyvät aladomainit ja verkkotunnukset) sekä tuotteisiin ja palveluihin, jotka Entropik Technologies ja sen tytäryhtiöt omistavat tai joita ne käyttävät. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, miten ja milloin Entropik Technologies kerää loppukäyttäjien ja asiakkaiden tietoja, joihin voi sisältyä henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ("henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot"), miten käytämme näitä tietoja ja missä olosuhteissa voimme luovuttaa näitä tietoja muille. Tämä käytäntö koskee käyttäjiä, jotka vierailevat Entropik Technologiesin verkkosivustoilla, kirjautuvat Entropik Technologiesin SaaS-alustalle tai käyttävät jotakin Entropik Technologiesin palveluista (mukaan lukien osallistuminen eeg-, kasvokoodaus-, kosketuksenseuranta-, silmienseuranta- tai kyselytutkimukseen) Kunnioitamme tietojen yksityisyyttä. Huomaa, että tämä tietosuojakäytäntö ei kata Entropik Technologiesin hyväksyttyjen asiakkaiden tai kumppaneiden käytäntöjä, jotka saattavat käyttää Entropik Technologiesin palveluja. Jos haluat tietoja kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä, tutustu niiden tietosuojakäytäntöihin.

Keräämämme tiedot ja miten käytämme niitä

Yhteystiedot: Saattaa antaa meille yhteystietosi joko palvelumme käytön, verkkosivustomme lomakkeen, vuorovaikutuksen myynti- tai asiakastukitiimimme kanssa tai vastauksen Entropik Technologiesin tutkimukseen kautta.

Käyttötiedot: Keräämme käyttötietoja sinusta, mukaan lukien verkkosivut, joilla hän vierailee, mitä hän napsauttaa, mitä toimia hän suorittaa, Google Analyticsin tai muiden työkalujen avulla aina, kun hän on vuorovaikutuksessa verkkosivustomme ja/tai palvelumme kanssa.

Laitteen ja selaimen tiedot: Keräämme tietoja laitteesta ja sovelluksesta, jolla käyttäjä käyttää palveluitamme. Laitetiedot tarkoittavat pääasiassa IP-osoitetta, käyttöjärjestelmän versiota, laitetyyppiä, järjestelmä- ja suorituskykytietoja sekä selaintyyppiä.

Lokitiedot: Verkkopalvelimemme tallentavat lokitiedostoja, jotka tallentavat tietoja aina, kun laite käyttää palvelimia. Lokitiedostot sisältävät tietoja kunkin käytön luonteesta, mukaan lukien alkuperäiset IP-osoitteet, internetpalveluntarjoajat, sivustollamme katsellut resurssit (kuten HTML- sivut, kuvat jne.), käyttöjärjestelmän versiot, laitetyyppi ja aikaleimat.

Tietoja lähetteestä: Jos käyttäjä saapuu Entropik Technologiesin verkkosivustolle ulkoisesta lähteestä (kuten linkistä toisella verkkosivustolla tai sähköpostissa), tallennamme tiedot lähteestä, josta on ohjannut meidät.

Kolmansilta osapuolilta ja integraatiokumppaneilta saadut tiedot: Keräämme hänen henkilötietojaan tai tietojaan kolmansilta osapuolilta, jos antaa näille kolmansille osapuolille luvan jakaa tietojaan kanssamme tai jos on asettanut kyseiset tiedot julkisesti saataville verkossa.

Rekisteröityneistä käyttäjistä kerätyt lisätiedot

Tilin tiedot: Ennen kuin käyttäjä voi käyttää Entropik Technologies -palvelua ("Entropik Technologies -rekisteröity käyttäjä"), Tilin tiedot: Ennen kuin käyttäjä voi käyttää Entropik Technologies -palvelua ("Entropik Technologies -rekisteröity käyttäjä"), hänen on rekisteröidyttävä tilille.

Laskutustiedot: Jos suoritat maksun Entropik Technologiesille, pyydämme häntä antamaan laskutustiedot, nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja valitun maksutavan mukaiset taloudelliset tiedot. (esim. luottokortin numero ja voimassaoloaika tai pankkitilin numero ja laskutuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot).

Osallistujista kerätyt tiedot

Jos osallistuu Entropik Technologiesin rekisteröidyn tai rekisteröimättömän käyttäjän ("osallistuja") hallitsemaan elektroenkefalogrammi- (EEG) ja/tai silmienseuranta- ja/tai kasvokoodaus- ja/tai kyselytutkimukseen ("osallistuja"), häntä saatetaan vaatia käyttämään web-kameraa ja antamaan suostumuksensa kasvojen videon tallentamiseen. Hänen on annettava nimenomainen suostumuksensa siihen, että webbikamera voi kerätä videokuvaa hänen kasvoistaan. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa istunnon aikana peruuttamalla istunto. Tietokoneemme analysoivat kasvovideoita ja laskevat silmien katsekäyrät (x,y-koordinaattien sarja) sekä kasvojen koodausalgoritmit tunteiden määrittämiseksi. Videot eivät liity häneen muutoin kuin niiden tietojen kautta, jotka hän antaa osallistuakseen tutkimukseen (kuten vastaukset tutkimuskysymyksiin). Osallistumalla AffectLab EEG-tutkimukseen keräämme raa'at aivoaaltonsa AffectLab- tai siihen liittyvien kumppaneiden kuulokkeiden avulla kognitiivisten ja affektiivisten parametrien määrittämiseksi.

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan tutkimus- ja liiketoimintatarkoituksiimme ja lain edellyttämällä tavalla tai Entropik Technologiesin rekisteröityjen käyttäjien tai hänen pyynnöstään. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, poistamme ne järjestelmistämme.

Kasvovideot poistetaan pysyvästi 30 päivän kuluessa, kun videon poistamista koskeva kirjallinen pyyntö on esitetty. Kasvokuvia ei yhdistetä mihinkään henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin, ja ne tallennetaan ainoastaan AffectLabin tai Entropik Technologiesin mallien tarkkuuden parantamiseksi.

GDPR - Osallistujien oikeuksien tunnistusavain:

Vaikka Entropik Technologies käsittelee tietoja rekisterinpitäjän eli Entropik Technologiesin rekisteröidyn käyttäjän pyynnöstä, haluamme varmistaa, että voi käyttää GDPR:n mukaisia oikeuksiaan.

Istunnon alussa ja lopussa annamme osallistujalle avaimen, joka on sidottu kasvovideoonsa tai aivoaaltotietoihinsa (myös poistamisen jälkeen). Jos hän ottaa meihin yhteyttä ja antaa tämän avaimen, voimme tarkistaa kerättyjen kasvovideotietojen tilan. Entropik Technologies on myös tarjonnut Entropik Technologiesin rekisteröidyille käyttäjille erilaisia työkaluja, jotka auttavat heitä hallinnoimaan oikeuksiaan osallistujana.

Evästeiden käyttäminen

Entropik Technologies voi käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä (pieniä tekstitiedostoja, jotka Entropik Technologies -verkkosivusto(t) tallentaa paikallisesti tietokoneelleen) verkkosivustoillamme yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista: auttaa tunnistamaan ainutlaatuiset ja palaavat kävijät ja/tai laitteet, suorittaa A/B-testausta ja diagnosoida palvelimiemme ongelmia. Selaimet eivät jaa ensimmäisen osapuolen evästeitä verkkotunnusten välillä. Jos haluaa estää evästeiden käytön, voi asettaa selaimen asetukset niin, että evästeet hylätään.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille: Emme jaa henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin seuraavasti.

Palvelujen tarjoajat

Tietoja, mukaan lukien Entropik Technologies -käyttäjätiedot ja niihin sisältyvät henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot, voidaan jakaa tiettyjen kolmansien osapuolten yritysten ja henkilöiden kanssa, jotka auttavat Entropik Technologies -palvelun teknisten ja hallinnollisten näkökohtien helpottamisessa (esim. sähköpostiviestintä) tai suorittavat Entropik Technologies -palvelun hallinnointiin liittyviä toimintoja (esim. hosting-palvelut). Nämä kolmannet osapuolet suorittavat tehtäviä puolestamme, ja niillä on sopimusvelvoite olla luovuttamatta tai käyttämättä Entropik Technologies -käyttäjätietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen ja käyttää riittäviä turvatoimia estääkseen luvattoman pääsyn näihin tietoihin. Entropik Technologies ei kuitenkaan ole vastuussa

siitä, että henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja paljastuu tällaisen kolmannen osapuolen tekemän tietoturvaloukkauksen tai tietoturvaloukkauksen seurauksena.

Lainvalvonta ja oikeudellinen prosessi

Entropik Technologies pidättää myös oikeuden luovuttaa kaikki asiakkaan käyttäjätiedot (mukaan lukien henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot) seuraaville tahoille: (ii) Entropik Technologiesin, edustajiemme, asiakkaidemme ja muiden henkilöiden oikeuksien ja omaisuuden suojelemiseksi, mukaan lukien sopimuksiemme, käytäntöjemme ja käyttöehtojemme noudattamisen valvominen, tai (iii) hätätilanteessa Entropik Technologiesin, sen asiakkaiden tai muiden henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden suojelemiseksi.

Liiketoiminnan myynti

Jos Entropik Technologies tai olennaisilta osin kaikki sen omaisuuserät ostetaan toisen yrityksen tai seuraajan toimesta, Entropik Technologiesin asiakastiedot ovat yksi niistä omaisuuseristä, jotka ostaja tai seuraaja siirtää tai hankkii. Tiedostaa, että tällaisia siirtoja voi tapahtua ja että Entropik Technologiesin tai sen omaisuuden ostaja tai jatkaja voi edelleen kerätä, käyttää ja luovuttaa hänen ennen tällaista siirtoa tai hankintaa hankkimiaan tietoja tämän käytännön mukaisesti.

Henkilökohtaisten tietojesi turvallisuus

Henkilötietojensa turvallisuus on meille tärkeää. Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä alan standardeja suojellaksemme meille toimitettuja henkilökohtaisia tietoja sekä niiden lähettämisen aikana että niiden vastaanottamisen jälkeen. Esimerkkejä näistä ovat rajoitettu ja salasanalla suojattu käyttöoikeus, erittäin turvalliset julkiset/yksityiset avaimet ja SSL-salaus tiedonsiirron suojaamiseksi. Mikään internetin välityksellä tapahtuva siirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmenetelmä ei kuitenkaan ole 100-prosenttisen turvallinen. Siksi emme voi taata sen ehdotonta turvallisuutta.

EU:n kansalaisia koskevat erityissäännökset

EU:n kansalaisten oikeudet GDPR:n nojalla

Jos olet Euroopan unionin kansalainen, sinulla on tiettyjä oikeuksia, jotka liittyvät siihen, miten muut käsittelevät henkilötietojasi. Nämä oikeudet ovat:

  1. Oikeus saada tietoa siitä, miten hänen henkilötietojaan käytetään.
  2. Oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja niiden käsittelyyn.
  3. Oikeus oikaista virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
  4. Oikeus poistaa kaikki tai jotkin henkilötiedot.
  5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen eli oikeus estää tai estää henkilötietojensa käsittely.
  6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen - tämä antaa yksilöille mahdollisuuden säilyttää ja käyttää henkilötietojaan uudelleen omiin tarkoituksiinsa.
  7. Oikeus tietyissä olosuhteissa vastustaa henkilötietojensa käyttöä muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu.
  8. Oikeus estää automaattinen päätöksenteko tai profilointi, joka perustuu tietoihinsa ilman ihmisen väliintuloa.

JOS HALUAA KÄYTTÄÄ NÄITÄ OIKEUKSIAAN, OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ OSOITTEESEEN GDPR@ENTROPIKTECH.COM.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Entropik Technologies pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Jos teemme olennaisia muutoksia tapaan, jolla keräämme, käytämme tai luovutamme henkilökohtaisia tunnistetietoja, ilmoitamme siitä hänelle julkaisemalla selkeän ja näkyvän ilmoituksen Entropik Technologiesin verkkosivustoilla tai lähettämällä suoran viestin hänen Entropik Technologies -tilinsä yhteystietoihin, kuten sähköpostiosoitteeseen. Saamiemme tietojen käyttö ja luovuttaminen edellyttää myöhemmin: (1) tietojen keräämisen ajankohtana voimassa olevaa tietosuojakäytäntöä tai (2) mitä tahansa myöhempää tietosuojakäytäntöä, josta hänellä on tosiasiallinen tieto. Jos käyttäjä jatkaa pääsyä Entropik Technologiesiin tai sen käyttöä sen jälkeen, kun on saanut rakentavan ilmoituksen tämän tietosuojakäytännön olennaisista muutoksista, se merkitsee suostumusta kaikkiin muutoksiin ja/tai muutoksiin.

Kysymyksiä tai kommentteja

Jos hänellä on kysymyksiä tai kommentteja tästä tietosuojakäytännöstä, voi ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@entropiktech.com.