Privacy Policy

Polityka Prywatności
Dla Entropik Technologies ochrona danych i prywatności to priorytet.

W tej Polityce Prywatności „EntropikTech” lub „Entropik Technologies” lub „AffectLab” lub „Chromo” lub „my” lub „nasze” odnoszą się do wszystkich stron internetowych (w tym także, ale nie tylko, https://www.entropiktech.com, https://affectlab.io, https://www.chromo.io i wszystkich powiązanych z nimi domen i sub-domen), wraz ze wszystkimi produktami i usługami w posiadaniu lub obsłudze Entropik Technologies oraz jego podmiotów zależnych. Ta Polityka Prywatności wyjaśnia jak i kiedy Entropik Technologies gromadzi informacje o użytkowniku końcowym i kliencie, w tym informacje, które osobiście Cię identyfikują („dane osobiste”), a także jak używamy tych informacji, oraz okoliczności w których ujawniamy te informacje innym. Ten regulamin dotyczy użytkowników odwiedzających strony Entropik Technologies, zapisujących się na platformie SaaS Entropik Technologies lub korzystających z jednej z usług Entropik Technologies (także biorących udział w EEG, kodowaniu twarzy, śledzeniu dotyku, śledzeniu oczu lub badaniach ankietowych). Szanujemy prywatność informacji. Ten Regulamin Polityki Prywatności nie obejmuje działań zatwierdzonych klientów Entropik Technologies lub partnerów, którzy mogą korzystać z usług Entropik Technologies. Aby zdobyć informacje na temat działań osób trzecich, skonsultuj się z ich polityką prywatności.

Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy

Dane kontaktowe: Możesz nam podać swoje dane kontaktowe, czy to podczas korzystania z naszych usług, poprzez formularz na naszej stronie, interakcję z działem marketingowym lub obsługą klienta, czy też wypełniając ankietę Entropik Technologies.

Informacje o korzystaniu: Gdy korzystasz z naszej strony lub usługi, zbieramy informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach oraz o tym, na co klikasz i jakie czynności wykonujesz. Robimy to używając Google Analytics i podobnych narzędzi, zawsze gdy korzystasz z naszej strony i/lub usługi.

Dane urządzeń i przeglądarki: Zbieramy informacje z Twojego urządzenia i aplikacji, której używasz, aby korzystać z naszych usług. Dane urządzenia to głównie Twój adres IP, wersja systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, informacje na temat systemu i wydajności, oraz rodzaj przeglądarki.

Dane Dziennika: Jak większość stron internetowych, nasz serwis przechowuje pliki dziennika, które zbierają dane za każdym razem, gdy urządzenie ma dostęp do serwera. Pliki dziennika posiadają dane na temat natury każdego dostępu, takie jak adresy IP, dostawcy usług internetowych, materiały oglądane na naszej stronie (strony HTML, obrazy itp.), wersje systemów operacyjnych, rodzaj urządzenia oraz znaczniki czasu.

Informacje na temat przekierowania: Jeśli wchodzisz na stronę Entropik Technologies z zewnętrznego źródła (używając linku z innej strony lub e-maila), zapisujemy informacje na temat tego źródła.

Informacje na temat osób trzecich i partnerów integracyjnych: Zbieramy Twoje informacje osobiste lub dane od osób trzecich, jeśli została przez Ciebie wyrażona zgoda na to, aby te osoby trzecie dzieliły się z nami Twoimi danymi lub jeśli zostały one przez Ciebie publicznie udostępnione online.

Dodatkowe Informacje Gromadzone o Zarejestrowanych Użytkownikach

Informacje o koncie: Aby uzyskać dostęp do usług Entropik Technologies, wymagana jest rejestracja konta ("Zarejestrowany Użytkownik Entropik Technologies"). Gdy założysz konto, zbieramy informacje o Twoim pełnym imieniu i nazwisku, nazwie użytkownika, haśle i adresie e-mail.

Informacje rozliczeniowe: Jeśli dokonujesz płatności na rzecz Entropik Technologies, wymagamy dostarczenia przez Ciebie swoich danych do płatności, imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz informacji finansowych, analogicznych do metody płatności (np. numer karty kredytowej i jej data ważności lub numer konta bankowego i informacje wymagane do rozpatrzenia płatności).

Informacje zbierane o Uczestnikach

Jeśli bierzesz udział w Elektroencefalogramie (EEG) i/lub śledzeniu oczu i/lub kodowaniu twarzy i/lub badaniach ankietowych, kontrolowanych przez Zarejestrowanych lub Niezarejestrowanych Użytkowników („Uczestników”) Entropik Technologies, może być od Ciebie wymagane udzielenie dostępu do kamery internetowej i zgoda na nagrywanie Twojej twarzy. Aby kamera internetowa nagrała Twoją twarz, musisz udzielić na to wyraźnej zgody. W każdym momencie sesji zgoda może zostać odwołana poprzez jej zamknięcie. Nagrania twarzy są analizowane przez nasze komputery, w celu obliczania ścieżek oczu-wzroku (seria współrzędnych x,y), i przez algorytmy kodowania mimiki twarzy, w celu określania ruchu. Nagrania nie są z Tobą powiązane w żaden inny sposób niż poprzez dane, które wprowadzasz aby brać udział w badaniu (np. w odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie). Biorąc udział w badaniach AffectLab EEG, pobierzemy Twoje surowe fale mózgowe, używając AffectLab albo słuchawek jego stowarzyszonego partnera i zdeterminujemy kognitywne i afektywne parametry.

Jak długo przechowujemy informacje

Zbieramy osobiste informacje tak długo, jak jest to potrzebne do naszych badań i w celach biznesowych oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi lub na prośbę Twoją lub Zarejestrowanych Użytkowników Entropik Technologies. W momencie gdy informacje osobiste przestają być potrzebne, usuwamy je z systemu.

Nagrania z twarzą są trwale usuwane w ciągu 30 dni od uzyskania pisemnej prośby o usunięcie nagrania (po ankiecie). Zdjęcia twarzy nie zostaną powiązane z żadnymi rozpoznawalnymi informacjami osobistymi i zostaną przechowywane jedynie w celu ulepszenia precyzyjności AffectLab lub modeli Entropik Tecnologies.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) - Klucz do Identyfikacji Praw Uczestników

Chociaż Entropik Technologies przetwarza dane na prośbę administratora danych, jakim jest Zarejestrowany Użytkownik Entropik Technologies, pragniemy zagwarantować pzestrzeganie Twoich praw na mocy GDPR (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Na początku i na końcu sesji zapewniamy Uczestnikom klucz wideo powiązany z ich twarzą lub danymi fal mózgowych (nawet po usunięciu wideo). Jeśli skontaktujesz się z nami i podasz nam uzyskany klucz, sprawdzimy status zebranych danych z nagrań twarzowych. Entropik Technologies zapewniło także Zarejestrowanym Użytkownikom Entropik Technologies szereg narzędzi wspomagających zarządzanie Twoimi prawami jako Uczestnika.

Korzystanie z Plików Cookie

Entropik Technologies może korzystać z własnych plików cookie (niewielkich plików tekstowych, które strona internetowa Entropik Technologies przechowuje lokalnie na Twoim komputerze) na naszych stronach, w celu: pomocy w identyfikacji unikalnych oraz powracających użytkowników i/lub urządzeń; przeprowadzania testów A/B; diagnozowania problemów z naszymi serwerami. Przeglądarki nie udostępniają własnych plików cookie pomiędzy domenami. Entropik Technologies nie używa takich metod jak pamięć podręczna przeglądarki, pliki cookie flash lub etags w celu pozyskiwania lub przechowywania informacji o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika końcowego. Jeśli chcesz zapobiec używania plików cookie, możesz ustawić preferencje swojej przeglądarki tak, aby wszystkie pliki cookie były odrzucane.

Ujawnianie informacji osobom trzecim: Nie udostępniamy Twoich osobistych informacji osobom trzecim, innym niż poniższe.

Dostawcy Usług

Informacje, w tym dane Użytkowników Entropik Technologies, oraz dane osobowe w nich zawarte, mogą być udostępniane pewnym osobom trzecim lub firmom zewnętrznym, które pomogą ułatwić techniczne i administratywne aspekty Usług Entropik Technologies (np. komunikację e-mailową), lub pełnić funkcje powiązane z administracją Entropik Technologies (np. usługi hostingowe). Te osoby trzecie wykonują zadania w naszym imieniu i są umownie zobowiązane do nie ujawniania i nie korzystania z Informacji o Użytkownikach Entropik Technologies w żadnym innym celu, oraz do stosowania odpowiednich środków ostrożności w celu zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z tych danych. Jednakże, Entropik Technologies nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie danych osobowych przez osoby trzecie.

Egzekwowanie prawa i proces prawny

Entropik Technologies zastrzega sobie prawo ujawnienia jakichkolwiek informacji o użytkownikach (w tym danych osobowych) w celu: (i) przestrzegania prawa lub odpowiedzi na prawowity wniosek, proces prawny, lub nakaz sądowy (ii) ochrony praw i własności Entropik Technologies, naszych agentów, klientów i innych, a także egzekwowania naszych umów, polityk i regulaminów, (iii) reakcji

na nagły wypadek, aby zapewnić bezpieczeństwo Entropik Technologies, jego klientom i każdej zagrożonej osobie.

Sprzedaż Działalności

Jeśli Entropik Technologies lub jego wszystkie zasoby zostaną nabyte przez inną firmę lub następcę prawnego, Informacje o Klientach Entropik Technologies będą częścią przeniesionych lub nabytych zasobów. Wyrażasz zgodę na to, że takie przeniesienie może nastąpić i że nabywca lub następca prawny może dalej gromadzić, używać i ujawniać Twoje dane zdobyte przed przeniesieniem lub nabyciem, zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym regulaminie.

Ochrona Twoich Osobistych Danych

Ochrona Twoich osobistych danych jest dla nas bardzo ważna. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów przemysłowych w celu ochrony prywatnych danych nam powierzonych, zarówno podczas ich transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Przykładami powyższych są: dostęp ograniczony i zastrzeżony hasłem, silnie strzeżone publiczne/prywatne klucze oraz szyfrowanie SSL w celu ochrony transmisji. Jednakże, żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa.

Przepisy określone dla obywateli Unii Europejskiej

Prawa obywateli Uni Europejskiej na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Będąc obywatelem/ką Unii Europejskiej, masz pewne prawa dotyczące tego, jak inni obchodzą się z Twoimi danymi osobistymi. Są one następujące:

  1. Prawo do bycia poinformowanym/ą o tym, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane.
  2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i informacji o tym, jak są przetwarzane.
  3. Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.
  4. Prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych informacji osobistych.
  5. Prawo do restrykcji przetwarzania, czyli do zablokowania lub powstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych.
  6. Prawo do przeniesienia danych, które pozwala jednostce zachować i korzystać ze swoich danych osobowych we własnych celach.
  7. Prawo do sprzeciwu, w pewnych okolicznościach, wobec użycia Twoich danych osobowych w celu odmiennym od tego, w jakim zostały one podane.
  8. Prawo do zapobiegania automatycznemu podejmowaniu decyzji lub tworzeniu profili na podstawie Twoich danych, bez ludzkiej interwencji.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

Entropik Technologies zastrzega sobie prawo skorygowania i modyfikacji tej Polityki Prywatności od czasu do czasu. Jeśli wprowadzimy materialne zmiany w sposób pobierania, używania i ujawniania Danych Osobowych, powiadomimy Cię o tym, zamieszczając jasny i widoczny komunikat na stronach Entropik Technologies lub bezpośrednio kontaktując się z Tobą przez dane kontaktowe Twojego konta, takie jak Twój adres e-mail. Używanie i ujawnianie uzyskanych informacji odbywa się z zastrzeżeniem późniejszych przepisów: (1) Polityki Prywatności obowiązującej w momencie zebrania informacji lub (2) jakiejkolwiek późniejszej Polityki Prywatności, o której zostałeś/aś poinformowany/a. Twój dostęp do lub użytkowanie Entropik Technologies po uzyskaniu informacji o materialnych zmianach w Polityce Prywatności oznacza zgodę na te zmiany i korekcje.

Pytania lub Komentarze

Jeśli posiadasz jakieś pytania lub komentarze na temat Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@entropiktech.com