Privacy Policy

Integritetspolicy

Entropik Technologies anser att dataskydd och personuppgiftspolicy är av största vikt

I denna personuppgiftspolicy hänvisar “EntropikTech” eller 'Entropik Technologies' eller 'AffectLab' eller 'Chromo' eller “Vi” eller “Oss” eller “vår” till alla våra hemsidor men inte enbart till htttps://www.entropiktech.com https://affectlab.io https://www.chromo.io utan till alla associerade underliggande domäner och domäner) tillsammans med de produkter och tjänster som ägs av eller drivs av Entropik Technologies och dess dotterbolag. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och när Entropik Technologies samlar in slutanvändar- och klientinformation, vilket kan inkludera information som personligen identifierar dig (“Personaligen Identifierbar Information”), om hur vi använder sådan information och under vilka villkor vi kan komma att yppa sådan information till andra. Denna policy tillämpas för användare som besöker Entropik Technologies hemsidor; registrerar sig på Entropik Technologies SaaS-plattform; eller använder sig av Entropik Technologies tjänster (inklusive tar del av am eeg, ansiktsigenkänning, pektracking, ögonspårning eller enkätstudier) Vi respekterar information om privatlivet. Vänligen lägg märke till att denna personuppgiftspolicy täcker inte in praxis om Entropik Technologies som godkänts av klienter eller partners som använder sig av Entropik Technologies tjänster. För information om tredje parts personuppgiftspolicy, var god konsultera deras respektive policy.

Information som vi samlar in och hur vi använder denna

Kontaktinformation: Du kanske förser oss med kontaktinformation, antingen vid användning av våra tjänster, i ett formulär på vår hemsida, vid interaktion med vår försäljningsavdelning eller kundtjänst eller som svar på en Entropik Technologies-enkät.

Användarinformation: Vi samlar in användarinformation om dig inklusive om de hemsidor som du besöker när du klickar på dem, om vilka åtgärder du vidtar med hjälp av de verktyg som Google Analytics eller andra verktyg när helst du interager med vår hemsida och/eller våra tjänster.

Apparat- och webbläsardata: Vi samlar in information från de apparater och applikationer du använder dig av för att nå våra tjänster. Apparatdata innebär i huvudsak din IP-adress, din version av operativsystem, typ av apparat, system och dess prestandainformation samt webbläsartyp.

Loggningsdata: Liksom de flesta hemsidor idag så lagrar våra webbläsarservrar loggfiler med olika data för varje gång som en apparat får åtkomst till dessa servrar. Loggfilerna innehåller data om vilken typ av åtkomst, inklusive den ursprungliga IP-adressen, internetserviceleverantören, vilka resurser som du tittat på på vår hemsida (som till exempel HTML-sidor, bilder etc.), vilka operativsystemversioner, apparattyper som använts samt tidsstämplingarna.

Hänvisningsinformation: Om du landar på en hemsida hos Entropik Technologies från en extern källa (som en länk på en annan hemsida eller i ett e-postmeddelande), lagar vi denna information om källan som hänvisade dig till oss.

Information från tredje part och integrerade partners: Vi samlar in dina personuppgiftsdata från tredje part om du ger ditt tillstånd till att dessa tredje parter får dela din information med oss eller där du redan har offentliggjort denna information online.

Ytterligare information som samlas in om registrerade användare

Kontoinformation: Kontoregistrering krävs innan du kan använda dig av Entropik Technologies tjänster (“Entropik Technologies Registered User”). När du registrerar dig för ett konto, samlar vi in för- och efternamn (som tillsammans utgör fullständigt namn), användarnamn, lösenord och e- postadress.

Faktureringsinformation: Om du genomför en betalning till Entropik Technologies, kräver vi att du tillhandahåller din betalningsinformation i form av namn, adress, e-postadress och ekonomisk information motsvarande vald betalningsmetod (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum eller ett bankkontonummer och övrig information som krävs vid fakturering).

Information som samlas in om deltagare

Om du deltar i en studie om elektroencefalografi (EEG) och/eller ögonspårning och/eller ansiktsigenkänning och/eller annan studie som kontrolleras som registrerad eller icke-registrerad deltagare hos Entropik Technologies (“deltagare”) kan du komma att lämna ut rätt att använda din webbkamera och samtycka till att ditt ansikte spelas in på video. Uttryckligt samtycke måste erhållas a vdig för att möjliggöra att webbkameran kan använda videoinspelnikng av ditt ansikte. Detta samtycke kan dras tillbaka när som helst under tiden genom att mötet avslutas. Ansiktsvideofilmerna analyseras av våra datorer för att beräkna blickkontaktspår (en serie med x,y- koordinater) och ansiktsspårningsalgoritmer för att avläsa känslor. Videofilmerna kan inte kopplas till dig personligen utom via den information som du lämnar för att kunna deltaga i studien (så som svaren på enkätfrågorna). Genom att deltag i en AffectLab EEG-studie samlar vi in dina spontana hjärnvågor via AffectLab eller deras samarbetspartners headsets för att kunna bestämma kognitiva och affektiva parametrar.

För hur lång tid lagras denna information

Vi lagrar personuppgifter så länge som det behövs för våra forsknings- och affärsmässiga syften och så länge som krävs i lagen eller på uppdrag från Entropik Technologies registrerade användare eller

med ditt samtycke. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga, kommer vi att radera dem ur våra system.

Ansiktsvideofilmerna raderas permanent inom 30 dagar när vi väl fått en skriftlig begäran om att radera dessa filmer efter undersökningens slut. Ansiktsbilderna kommer inte kunna kopplas till någon identifierbar information och kommer lagras endast för att förbättra noggrannheten i AffectLabs eller Entropiks tekniska modeller.

GDPR – Deltagarnas rätt till identifieringsnycklar:

Fastän Entropik Technologies bearbetar data på uppdrag av Entropik Technologies om deras registrerade användare vill vi säkerställa att du kan utöva dina rättigheter enligt GDPR-lagstiftningen.

I början och slutet av varje tilflälle tillhandahåller vi deltagarna med en nyckel förbunden med din ansiktsvideo eller hjärnvågorna (även efter radering). Om du kontaktar oss och tillhandhåller denna nyckel kan vi kontrollera status för de ansiktsvideodata som samlades in. Entropik Technologies har också försett Entropik Technologies registrerade användare med en rad verktyg för att hjälpa dem att hantera dina rättigheter så som deltagare.

Användning av cookies

Entropik Technologies kan komma att använda sig av sina egna cookies (små textfiler som Entropik Technologies hemsidor lagrar lokalt på din dator) från våra hemsidor för ett eller flera av följande syften för att hjälpa till att identifiera unika och återkommande besökare och/eller apparater; genomföra A/B-testning; diagnosticera problem med våra servrar. Webbläsarna delar inte ut dessa cookies till andra domäner. Entropik Technologies använder sig inte av sådana metoder som så kallad browser cache, flash-cookies eller eTags för att komma åt eller lagra information om slutanvändares webbsurfande. Du kan ställa in dina webbläsarpreferenser för att vägra alla cookies för att förhindra att dessa cookies används.

Yppande av Information till tredje parter. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till tredje part utom i följande fall:

Tjänsteleverantörer

Information, inklusive Entropik Technologies användarinformation och alla andra personligen identifierbara uppgifter bland dessa kan komma att delas med vissa tredje partsföretag och enskilda som hjälper till att underlätta de tekniska och administrativa delarna av Entropik Technologies

tjänster (t.ex. e-postkommunikation) eller genomför funktioner som är relaterade till administrationen av Entropik Technologies (t.ex. värdtjänster). Dessa tredje partsföretag genomför åtgärder på uppdrag av oss och är avtalsmässigt ålagda att inte yppa eller använda Entropik Technologies användarinformation för några andra syften och för att tillhandahålla adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra icke-auktoriserad åtkomst till sådana data. Men Entropik Technologies är inte ansvariga för att personuppgifter yppas som ett resultat av begångna brott eller om säkerhetsluckor finns hos detta tredje partsföretag.

Lagkrav och juridiska processer

Entropik Technologies reserverar sig för rätten att yppa klienters användarinformation (inklusive personligen identifierbar information) för att (i) uppfylla lagar eller för att uppfylla juridiska förfrågningar och juridiska processer, domstolsförfaranden eller domslut (ii) för att skydda rättigheter och egendom hos Entropik Technologies, våra återförsäljare, klienter och andra inklusive för att kunna genomföra våra överenskommelser, policier och användarvillkor eller (iii) i nödsituationer för att skydda personlig säkerhet för anställda hos Entropik Technologies, dess klienter eller annan person.

Affärer

Om Entropik Technologies eller dess efterträdare kräver tillgång till information via ett annat företag vid övertagande av Entropik Technologies, kommer deras klientinformation att överföras till densamme. Du godkänner att sådana överföringar kan uppkomma och att alla köpare eller efterträdare till Entropik Technologies eller av dess tillgångar har rätt att fortsätta samla in information, använda den eller yppa den information som krävs innan sådan överföring eller köp sker så som finns nedskriven i denna policy.

Säkerhet och personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss både vid överförngen och när vi väl har fått den. Exempel på detta innefattar begränsad och lösenordsskyddad åtkomst, höga säkerhetströsklar/privata nycklar och SSL-kryptering för att skydda överföringen. Inga överföringsmetoder via Internet eller metoder för elektronisk lagring är 100 % säker dock. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Specifikt för EU-medborgare

Rättigheter för EU-medborgare under GDPR-lagstiftningen

Om du är medborgare i EU har du vissa rättigheter relaterade till hur andra behandlar dina personuppgifter. Dessa rättigheter innefattar:

  1. Rätten att bli informerad om hur dina personuppgifter används
  2. Rätten till åtkomst av dina personuppgifter och hur de bearbetas.
  3. Rätten att begära rättelse av icke korrekta eller ofullständiga personuppgifter.
  4. Rätten att få dina personuppgifter raderade.
  5. Rätten att begränsa bearbetningen, dvs. att blockera eller förhindra bearbetning av dina personuppgifter.
  6. Rätten till dataportabilitet – tillåter enskilda att återta och återanvända sina personuppgifter för egna syften.
  7. Rätten att protestera vid vissa omständigheter till att använda dina personuppgifter på ett annat sätt än för det syfte de lämnats ut.
  8. Rätten att förhindra automatiserat beslutsfattande eller profilering baserat på dina data utan mänsklig inblandning.

OM DU ÖNSKAR UTÖVA DESSA RÄTTIGHETER, FÅR DU TA KONTAKT MED OSS PÅ GDPR@ENTROPIKTECH.COM

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Entropik Technologies reserverar sig för rätten att rätta eller ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Om vi gör större ändringar i det sätt vi samlar in uppgifterna på, använder dem eller yppar personligen identifierbar information, kommer vi att meddela dig genom att publicera ett tydligt uttalande på Entropik Technologies hemsidor eller som direktkommunikation via ditt Entropik Technologies-konto per e-post. Användning och yppande av den information vi erhåller är föremål för: (1)personuppgiftspolicyn vid tillfället och den information som samlas in eller (2) efterföljande versioner om vilka du har meddelats. Fortsatt åtkomst för dig att ta del av Entropik Technologies större ändringar i personuppgiftspolicyn ska innefatta samtycke till alla rättelser och/eller ändringar.

Frågor eller kommentarer

Om du har några frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy, var god ta kontakt med oss per e-post: info@entropiktech.com